Είμαι πολύ μεγάλος για ορθοδοντική;

Το δικαίωμα για ένα όμορφο και υγιές χαμόγελο ανήκει σε όλες τις ηλικίες. Τα δόντια μπορούν να μετακινηθούν είτε έιμαστε 8 έιτε 80 χρονών.

Η ορθοδοντική θεραπεία είναι η πιο φιλική θεραπεία για τα δόντια γιατί δεν περιλαμβάνει τρόχισμα δοντιών και μπορεί να φέρει τα δόντια στην σωστή τους θέση χωρίς τεχνητά μέσα με μεγάλη ακρίβεια.

Οι μηχανισμοί που θα τοποθετηθούν στο στόμα για τη διευθέτηση των δοντιών είναι πλέον ιδιαίτερα αισθητικοί και μπορεί να είναι απλά διακριτικοί έως και να μην φαίνονται καθόλου.

Η χρονική διάρκεια της θεραπείας σε ενήλικες εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος και τους στόχους της θεραπείας.

Καλέστε μας για μία αξιολόγηση του χαμόγελού σας!