Ποια είναι τα ορθοδοντικά προβλήματα;

By 05/06/2020 3 Αυγούστου, 2020 Συχνές ερωτήσεις

Τα ορθοδοντικά προβλήματα ανήκουν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1)Οδοντικά προβλήματα
Περιλαμβάνονται τα προβλήματα στο οποία οι θέσεις των δοντιών δεν είναι σωστές(στροφές, διαστήματα, συνωστισμός). Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εμφανή όταν το στόμα είναι κλειστό.

2)Σκελετικά προβλήματα
Αφορούν την μη αρμονική ανάπτυξη των γνάθων μεταξύ τους με επίπτωση στην λειτουργία και την αισθητική του προσώπου του ασθενούς. Στις περιπτώσεις αυτές επηρεάζεται το πρόσωπο και τα δόντια και η ορθοδοντική διόρθωση επηρεάζει σημαντικά τη βελτίωση στην ομιλία και την αισθητική του προσώπου.

3)Συνδυασμός οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων
Στον τύπο αυτό περιλαμβάνονται περιπτώσεις με κακή θέση δοντιών και λάθος σχέση μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου σε σχέση με το υπόλοιπο κρανίο. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί χειρουργική παρέμβαση για τη διόρθωση τους (ορθογναθική χειρουργική).